Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
Image Alt

Armament de la Coronela

Fins l’any 1706 en cas d’haver d’aixecar la Coronela el Consell de Cent li proporcionava l’armament necessari que guardava en els magatzems militars de la Ciutat, generalment heterogeni, que una vegada desmobilitzada havia de tornar. La seva militarització de l’any 1706 comporta un canvi del seu armament per tal d’equipar-la amb material modern, homogeni i de qualitat, idèntic al de qualsevol exèrcit regular europeu de l’època.

No hi ha constància, per documentació del Consell de Cent o dels gremis, de la compra o subministrament d’armament nou –fusells i espases- per equipar-la. Altrament trobem a la Coronela de Carles III perfectament equipada amb fusells anglesos i austríacs, fet que probablement es produeix a partir del subministrament d’armament per part dels Aliats conforme a la segona clàusula del pacte signat pels compromissaris catalans i anglesos en el Tractat de Gènova, de 20 de juny de 1705, en el que els aliats es comprometien a:

Milicians dels gremis de Matalassers i Notaris causídics
Milicians dels gremis de Matalassers i Notaris causídics

… promet que desembarcarà fins al número de 12.000 fusells per a armar als naturals que no tinguin armes i que tota la gent d’armes destinada al servei serà proveïda de pólvora i bales

Aquests fusells provinents dels arsenals anglesos van servir per armar els regiments l’exèrcit regular que Carles III va aixecar, en el segon semestre de 1705, en arribar a Catalunya per fer la guerra, conjuntament amb els Aliats, contra Felip d’Anjou, Felip V de Castella.

Un fet que expressa la principal peculiaritat de la Coronela com a híbrid entre el seu origen de milícia gremial i d’unitat militar, és el fet de que els seus integrants guardaven a casa seva el fusell, equipament i uniforme.

Uniforme de la companyia d’Adroguers i Confiters, any 1710

Uniforme de la companyia d’Adroguers i Confiters, any 1710

1. Fusell d’avantcàrrega amb pany de sílex i baioneta.
2. Baioneta i beina.
3. Cinturo amb casalina per la munició i porta baioneta.
4. Espasa i beina. L’espasa es duu penjada del bridacú. La Coronela porta el bridacú sota la casaca.

Fonts:

AHPB Arxiu històric de protocols de Barcelona
AHCB Arxiu històric ciutat de Barcelona. Dietari i Deliberacions Gremis
AHCB Deliberacions del Consell de Cent
AHCB Llibre de comptabilitat del Consell de Cent
AHCB Llibre de comptes del Regiment de la Ciutat
DE CASTELLVÍ, Francesc. Narraciones Históricas, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. La Coronela de Barcelona 1705-1714, Rafael Dalmau Editor, 2010
SERRA Francesc, RIART Francesc. 1713 La preparació de la Guerra dels Catalans, Rafael Dalmau Editor, 2019

Fotografies:

Associació de Recreació Històrica Coronela de Barcelona. Associats amb reproduccions d’uniformes, equipament i armes, d’oficials i tropa de 1706-1714

Dibuixos: Francesc Riart i Jou