Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
Image Alt

Companyies de la Coronela de Barcelona, 1706

El gener de 1706 la Coronela de Barcelona encara estava estructurada seguint l’ordre que li marcava l’escala de l’any 1697 i organitzada en 36 companyies, sense uniformitat i amb armament circumstancial, proporcionat pel Consell de Cent, tret dels magatzems d’armes de la Ciutat

A principis dels mes de febrer Carles III demana al Consell de Cent que activi la unitat i la mobilitzi per tal de que presidi la Ciutat –faci les guàrdies-. El 14 de febrer de 1706 el Consell li proporciona una llista dels individus hàbils per les armes dels gremis, i pocs dies després li fa la proposta dels oficials majors, al temps que comunica als gremis que s’apressin a nominar capitans i subalterns.

El 23 de febrer la nova Coronela ja esta formada amb 44 companyies, oficials, subalterns i 3.200 combatents aproximadament. En aquell moment el llistat total dels gremis és de 4.525 confrares aptes per les armes.

Una vegada activada la Coronela es veu la necessitat de reorganitzar les companyies gremials i molt especialment la seva posició dins l’escala, ja que aquesta posició té gran rellevància en el prestigi social dels gremis i alternança en les guàrdies d’entre altres temes.

Coronela Barcelona, 1706
Coronela de Barcelona, companyies de gremis 1706

El desembre de 1706 s’acaba la primera reforma de la Coronela durant la Guerra de Successió a la Monarquia Hispànica. Constituïda per 95 gremis, queda establerta en 45 companyies distribuïdes en 9 batallons.

Companyies de la Coronela de Barcelona, desembre de 1706

Es tracta d’una escala orientativa doncs es desconeix la composició exacta.

1. Mercaders, anomenats també Magistrats de la Llotja de Mar
2. Notaris públics i Pintors
3. Notaris reials i Candelers de cera
4. Notaris causídics
5. Adroguers i Confiters
6. Argenters
7. Esteves – Freners, Sellers, Basters, Albarders, Morrallers, Courers, Brodadors-
8. Ferrers i Calderers
9. Manyans, Clavetaires, i Agullers
10. Sastres mestres
11. Sastres fadrins
12. Boters, Esparters, Capsers i Torners
13. Flassaders, Vidriers, Llibreters, Escultors, Dauradors, i Pintors retaulers
14. Assaonadors, Cotoners, Pellers, Calceters, Candelers de sèu
15. Paraires, Tintorers de draps i Pellissers
16. Teixidors, Retorcedors de llana
17. Sabaters mestres i fadrins
18. Hortolans del Portal Nou
19. Hortolans del Portal de Sant Antoni
20. Matalassers, Gerrers i Perxers
21. Barreters d’agulla i Carders
22. Passamaners
23. Fusters, mestres i fadrins
24. Teixidors de lli
25. Mestres de Cases i Molers
26. Tintorers i Retorcedors de seda
27. Taverners i Hostalers
28. Mercers i Botiguers de teles
29. Julians – Pentiners, Guanters, Sombreres, Ullaters, Carters, Ferreters, Cinters-
30. Daguers, Beiners i Escudellers
31. Corders de cànem i de viola, anomenats també Soguers
32. Mariners i Mestres d’aixa
33. Garbelladors i Macips de ribera
34. Descarregadors i Pescadors, anomenats també Barquers vell i Barquers nous
35. Velers
36. Revenedors
37. Espardenyers
38. Traginers i Llogaters de mules
39. Espasers, Tapiners, Oripellers i Guardamissilers
40. Sabaters de vell
41. Flequers i Forners
42. Carnissers
43. Velluters
44. Blanquers
45. Cirurgians

Fonts:

AHCB Arxiu històric ciutat de Barcelona. Dietari i Deliberacions del Consell de Cent
AHCB Arxiu històric ciutat de Barcelona. Deliberacions dels gremis
AHPB Arxiu històric de protocols de Barcelona. Deliberacions dels gremis, inventaris, etc.
DE CASTELLVÍ, Francesc. Narraciones Históricas, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. La Coronela de Barcelona 1705-1714, Rafael Dalmau Editor, 2010
SERRA Francesc, RIART Francesc. 1713 La preparació de la Guerra dels Catalans, Rafael Dalmau Editor, 2019

Dibuixos: Francesc Riart i Jou