Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
Image Alt

Companyies de la Coronela de Barcelona, 1713

Després de la marxa dels aliats del Principat la Diputació del General del Principat de Catalunya –Generalitat- decideix, el 9 de juliol de 1713, continuar la guerra per a conservar les lleis, constitucions, privilegis, honors, costums i prerrogatives, que el sereníssim duc d’Anjou ha derogat…. És la Guerra catalana.

La guerra passa a ser competència exclusiva de la Generalitat que aprofita segles d’experiència militar per reorganitzar les seves tropes adequant-les a les noves necessitats d’aquesta guerra. Incorpora unitats de cavalleria, infanteria regular i d’infanteria de línia procedents de l’exèrcit de Carles III al mateix temps que n’aixeca de nova creació. La Coronela de Barcelona també es veu afectada per una reestructuració per tal de fer-la més operativa i augmentar la seva efectivitat.

En la darrera reorganització de data 14 d’agost de 1713 per tal de combatre en la Guerra catalana, la Coronela es compon de 3.800 efectius distribuïts entre 6 batallons i 47 companyies.

Oficials majors

Oficials Majors Coronela, 1713

Companyies de la Coronela de Barcelona, 14 d’agost de 1713

La planta que es detalla a continuació està registrada en un document imprès pel Consell de Cent de Barcelona de data 14 d’agost.

Es desconeix el color de fons de les banderes dels batallons.

1r. BATALLÓ SANTÍSSIMA TRINITAT

1a. Cia. Confiters i adroguers, és la companyia del Coronel
2a. Cia. Mercaders
3a. Cia. Mestres sastres
4a. Cia. Manyans, clavetaires i agullers
5a. Cia. Mestres de cases i molers
6a. Cia. Esparters, capsers i torners
7a. Cia. Espasers, tapiners, oripellers i guadamassilers
8a. Cia. Estudiants de lleis, només s’aixeca en temps de setge

Bandera 1r. Bat. Santisima Trinitat, Coronela de Barcelona
Bandera 1r. Batalló

2n. BATALLÓ IMMACULADA CONCEPCIÓ

1a. Cia. Notaris públics
2a. Cia. Paraires i tintorers de drap
3a. Cia. Calceters, cotoners, pallers, assaonadors i candelers de seu
4a. Cia. Julians – pentiners, guanter, sombrerers, orellers, cartaires, loquers i ferreters-
5a. Cia. Mariners i mestres d’aixa, no fa guàrdies però acudeix quan es produeix un assalt
6a. Cia. Flequers i forners
7a. Cia. Velluters
8a. Cia. Espardenyers

Bandera 2n. Batalló

3r. BATALLÓ SANTA EULÀLIA

1a. Cia. Notaris públics reials
2a. Cia. Sabaters
3a. Cia. Boters
4a. Cia. Teixidors, retorcedors de llana, carders i garbelladors
5a. Cia. Flassaders, llibreters, vidriers, escultors i dauradors
6a. Cia. Barreters d’agulla i passamaners
7a. Cia. Macips de ribera i bastaixos

Bandera 3r. Batalló

4t. BATALLÓ SANTA MADRONA

1a. Cia. Candelers de cera i pintors
2a. Cia. Argenters
3a. Cia. Hortolans del Portal de Sant Antoni
4a. Cia. Teixidors de lli
5a. Cia. Corders de cànem i corders de viola
6a. Cia. Descarregadors
7a. Cia. Velers

Bandera 4t. Batalló

5è. BATALLÓ SANT SEVER

1a. Cia. Notaris causídics
2a. Cia. Ferrers i calderers
3a. Cia. Hortolans del Portal Nou
4a. Cia. Gerrers, ollers, matalassers i perxers
5a. Cia. Daguers i veïners
6a. Cia. Carnissers
7a. Cia. Sabaters de vell
8a. Cia. Tintorers, retorcedors de seda i hostalers
9a. Cia. Estudiants de teologia, medicina i filosofia, només s’aixeca en temps de setge

Bandera 5é. Batalló

6è. BATALLÓ MARE DE DEU DE LA MERCÉ

1a. Cia. Esteves – Freners, Sellers, Basters, Albarders, Morrallers, Courers i Brodadors-
2a. Cia. Fusters
3a. Cia. Mercers i botiguers de teles
4a. Cia. Blanquers
5a. Cia. Escudellers
6a. Cia. Taverners
7a. Cia. Fadrins sastres
8a. Cia. Revenedors

Bandera 6é. Batalló

Com unitat militar estructurada seguint el model d’un regiment, la Coronela de Barcelona disposa d’una bandera regimental o bandera coronela, que és la seva ensenya i màxim símbol que la representa.

Bandera Coronela
Bandera Coronela

Fonts:

AHCB Arxiu històric ciutat de Barcelona. Dietari i Deliberacions del Consell de Cent
AHCB Arxiu històric ciutat de Barcelona. Deliberacions dels gremis
AHPB Arxiu històric de protocols de Barcelona. Deliberacions dels gremis, inventaris, etc.
DE CASTELLVÍ, Francesc. Narraciones Históricas. Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. La Coronela de Barcelona 1705-1714, Rafael Dalmau Editor, 2010
SERRA Francesc, RIART Francesc. 1713 La preparació de la Guerra dels Catalans, Rafael Dalmau Editor, 2019

 

Fotografia

Associació de Recreació Històrica Coronela de Barcelona. Reproducció pròpia de la Bandera Coronela.

 

Dibuixos: Francesc Riart i Jou