Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
Image Alt

Muralles medievals de Barcelona

Barcelona és una ciutat fundada pels romans a la fi del segle I AC amb el nom d’Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino. Al segle IV, en motiu de les fortes tensions que es vivien dins les fronteres del decadent imperi, es va dotar a la ciutat d’unes potentíssimes muralles que incorporaven 76 torres i que la van convertir en la població més ben protegida de les costes de l’oest del Mediterràni. Després de la conquesta franca es van anar reaprofitant alguns trams de les muralles per adossar-hi edificacions i vivendes, mentre que extramurs s’edificaven ravals i burgs a les afores de les portes.

La Barcelona Romana dels segles I-IV

En el segle IV l’Imperi va reforçar i millorar les muralles de Barcino convertint-les en inexpugnables, les més modernes d’occident tant sols superades per les de Constantinople, aquesta darrera obra de l’enginyeria militar romana va defensar la Ciutat gairebé mil anys.

A causa de la guerra amb França Pere II el Gran comença la fortificació de Barcelona l’any 1285 amb murs de tàpia i torres de fusta, finalitzada la guerra el Consell de Cent acabarà de fortificar la Ciutat. Posteriorment serà a causa de la guerra amb Castella de l’any 1357 que el Consell de Cent inicia les obres par a la millora i refortificació d’aquestes muralles.

La Barcelona medieval del segle XIII

En l’any 1368 el Consell de Cent va decidir incloure dins de les muralles el nucli de vivendes extramurs del barri del Raval. Després de diverses correccions i ampliacions de la proposta, finalment es decideix incloure les Drassanes dins del perímetre defensiu i s’inicien les obres. L’any 1389 el recinte s’havia tancat en la seva totalitat malgrat que quedaven alguns trams on l’obra encara no era de pedra. Les obres de construcció van continuar el segle següent fins assolir l’aixecament de murs i torres en la totalitat del recinte.

La Barcelona gòtica dels segles XIV-XV

Portals de les muralles

Un cop acabades les obres que encerclaven la ciutat i horts dins de les muralles, Barcelona disposava d’un total de 14 portes, 9 d’elles exteriors i 5 d’interiors. Les portes principals de la Ciutat eren el Portal Nou a l’est, i el portal de Sant Antoni a l’oest.

Muralles i portes de la muralla medieval de Barcelona

Portes exteriors

1. Portal de Santa Madrona. Aquest és l’únic portal que s’ha conservat de les muralles medievals de Barcelona. Es va construir a partir de 1378, paral•lelament a les obres d’ampliació de les Drassanes, després que s’acordés que aquestes quedessin protegides per les muralles de la ciutat.

2. Portal de Sant Pau. L’any 1374 es va acordar ampliar la muralla del Raval per tal d’incloure-hi les Drassanes. Amb aquesta ampliació el monestir de Sant Pau del Camp també va quedar dins del recinte. La torre amb portal es ca començar el 1391 es va construir un pont de pedra per creuar el fossat.

3. Portal de Sant Antoni. Porta principal. Era un dels accessos principals de la ciutat. Se’n van acabar les obres de construcció el 1377. El portal estava flanquejat per dues grans torres de planta poligonal, conegudes com les torres de Sant Iu i de Sant Urbà.

4. Portal dels Tallers. La construcció d’aquest portal, situat a l’extrem del carrer Tallers, es va decidir el 1368, i el 1375 estava en obres. Abans que s’alcés el portal, el carrer es podia tancar amb una cadena.

5. Portal de Sant Sever. El 1368 el Consell de Cent va decidir fortificar el Raval. Uns quants anys més tard se’n va ampliar el traçat, la muralla es va refer amb pedra i s’hi van afegir torres. La primera estava situada en aquest punt, i al segle XV s’hi va obrir un portal.

6. Portal dels Orbs o de l’Àngel. Les primeres notícies que documenten el Portal dels Orbs (o cecs) són de 1343. A partir de 1364 s’hi van fer diverses obres i, al començament del segle XV, la suposada aparició d’un àngel va fer que canviés de nom. Al portal mateix es va construir una capella que commemorava el fet miraculós.

7. Portal de Jonqueres. La primera notícia coneguda del Portal de Jonqueres és de 1276. Entre 1364 i 1366 i, més endavant, el 1382 es van fer obres a tot el tram que anava des del Portal Nou fins al dels Orbs, obres que van incloure la reforma del Portal de Jonqueres. El 1368 es va construir un pont de pedra al davant del portal.

8. Portal Nou. Porta principal. Es va construir el 1295. Estava situat en el traçat d’un dels camins principals i marcava un dels punts d’accés més importants de Barcelona. Entrant per aquest portal es podia creuar tota la ciutat. Al segle XIV se’n van refer les torres.

9. Portal de Sant Daniel. Estava situat molt a prop del monestir de les monges clarisses. Probablement es va començar a construir a finals dels segle XIII. Entre 1358 i 1382 es van dur a terme obres importants en aquest sector, com la construcció de diverses torres i l’addició d’un pont de pedra davant del portal.

Portes interiors

10. Portal de Framenors. Tancava el tram de la muralla de la Rambla i tenia aquest nom perquè a toca hi havia el convent dels franciscans de Barcelona. També era conegut amb els noms de Portal de Sant Francesc i de la Drassana.

11. Portal de Trentaclaus. També era conegut com a Portal dels Ollers. En aquesta zona de la ciutat hi treballaven els mestres terrissaires, que feien olles i escudelles, entre altres atuells de ceràmica. Al pla del Teatre de la Rambla, actualment es pot veure un fragment de la muralla associat a l’antic Portal de Trentaclaus.

12. Portal de la Boqueria. Es tenen notícies de l’existència d’un portal amb aquest nom des de 1255. Entre 1361 i 1370 es va refer amb la construcció de dues torres i un pont de pedra. Se sap que, des del segle XIII, en aquesta zona hi va haver un mercat, origen de l’actual mercat de la Boqueria.

13. Portaferrissa. La primera notícia documental de la Portaferrissa és de 1260. Entre 1361 i 1368, en el marc de les intervencions a tot el front de muralla de la Rambla, s’hi van fer diverses actuacions, inclosa la construcció d’un pont de pedra i, en el tram que baixava fins al Portal de la Boqueria, l’addició de diverses torres.

14. Portal de Santa Anna. Hi ha diversos documents de la segona meitat del segle XIII que parlen de l’existència de portals a tocar de la Rambla, entre els quals el de Santa Anna. Tot i això, la totalitat de la muralla que donava a la Rambla es va refer a partir de 1358. Els treball van començar en aquest sector.

 

Al llarg del segle XVI es va tancar el front marítim, es va aixecar el Portal de Mar i es va arranjar el sistema defensiu medieval, basat en les altes muralles, per convertir-lo en un sistema defensiu renaixentista que podrà fer front a les noves armes de setge de pólvora de l’artilleria.

Fonts:

AHCB Arxiu històric ciutat de Barcelona. Dietari i Deliberacions del Consell de Cent
MUHBA La muralla medieval de Barcelona i els seus portals
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. Història militar de Catalunya Vol. I i III, Rafael Dalmau Editor, 2007
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. La Coronela de Barcelona 1705-1714, Rafael Dalmau Editor, 2010

 

Mapes:

BARCELONAENTREMURALLES.COM. La Barcelona Romana segles I-IV, La Barcelona Emmurallada segle XIII, La Barcelona Gòtica segles XIV-XV