Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
Image Alt

De les obligacions del Sergent Major, 1640

Reconeix com superior el Coronel i el Governador de les armes, la resta d’oficials de guerra estan sota les seves ordres i obediència … És un càrrec de tanta preeminència i autoritat que pot comparèixer a casa dels superiors a qualsevol hora …

Domènec de Moradell era sergent major de la Ciutat de Barcelona l’any 1639. Participà en la batalla de Montjuïc i en el setge de Lleida. L’any 1640 publicà el tractat militar Preludis militars… com un manual per:

Que han de saber i observar los oficials majors, i menors de guerra, i los soldats de la insigne Ciutat de Barcelona …

En el tractat dedica diversos capítols a exposar les obligacions d’oficials i soldats, en el capítol V estan detallades les pròpies del Sergent Major.

 

Capítol V. De les obligacions del Sergent Major.

1. Reconeix com superior el Coronel i el Governador de les armes ¹, la resta d’oficials de guerra estan sota les seves ordres i obediència. La seva insígnia és un bastó de quatre pams i un quart (83 cm). És un càrrec de tanta preeminència i autoritat que pot comparèixer a casa dels superiors a qualsevol hora i, en els temps que venen, perquè podria aportar les solucions necessàries a temes urgents, i qualsevol demora podria fer molt mal a la Ciutat.

2. Te poder per castigar els oficials i els soldats, als quals te obligació d’ensenyar i exercitar en el maneig de les armes i qüestions militars, i fer que uns ensenyin als altres.

3. Ha d’anar cada dia a demanar la contrasenya al Virrei, i en la seva absència al Governador de Catalunya, i en absència dels dos al Conseller en Cap, i sabent la contrasenya portar-la al Coronel.

4. Ha d’assistir quan les companyies entrin de servei en el cos de guàrdia, i manarà al Sergent i els ajudants que les tinguin ben formades i en ordre.

5. Ha de vigilar que els oficials menors compleixin amb el seu deure, i castigar-los si no ho fan.

6. Ha de rondar i visitar els baluards, cossos de guàrdia, muralles, llocs sospitosos i sentinelles, i castigarà els que no estiguin ben apostats i s’informarà de les novetats, de les que donarà part al Coronel o al Governador de les armes.

7. Ha de manar als oficials de les companyies que les facin entrar puntualment a la guàrdia, i de que entrin ben armades, municionades i en ordre.

8. Ha de saber formar esquadrons amb la gent necessària segons el tipus de campanya i segons l’enemic.

9. Ha de saber distribuir les boques de foc, en guarnició i en manegues, per la millor defensa de l’esquadró.

10. Ha de saber la millor i més avantatjosa posició per col·locar l’esquadró i les boques de foc, per tenir el millor avantatge per enfrontar-se amb l’enemic.

11. Ha d’executar amb valor, prudència i avantatge, les ordres donades pels seus superiors, perquè de la bona execució depèn la bona fortuna de l’exèrcit, i de la dolenta la dissort.

12. Ha de saber guarnir les muralles, enviar els reforços a la part necessitada, i ordenar la manera d’entrar en combat segons l’ocasió.

13. Ha de repartir la gent, formar l’esquadró, i estar el lloc on cregui que se’l necessiti més, i executar les ordres mes convenients. I amb l’absència del Mestre de Camp ² ha d’ocupar el seu lloc.

14. Ha de mantenir dos cavalls, o rossins, que siguin ràpids, per acudir on hagi de donar les ordres mes convenients i disposar els soldats. Els rossins no ha de ser molt alts, perquè molt sovint ha de descavalcar i tornar a cavalcar.

15. Ha de portar un llibre de memòria, en el que anotarà tot el que ha de fer i ha d’ordenar, ja que com son tantes i diferents coses, si no ho té per escrit difícilment es recordarà de totes.

 

Companyies de la Ciutat de Barcelona

L’any 1623 el sistema d’autodefensa de Barcelona es reordena i modernitza. La nova estructura, basada en els Terços, es compon de 31 companyies gremials de 100 homes cada una, amb 20 mosqueters, 20 piquers i 60 arcabussers tots protegits amb morrions. Cada companyia disposa d’un capità, d’una bandera i dos tambors.

D’aquestes companyies se’n derivarà la Coronela de Barcelona de 1705.

Companyies BCN 1623 - numerals

Figura 1. Mosqueter
Figura 2. Piquer
Figura 3. Sergent major de la Ciutat
Figura 4. Banderes de companyies

Figura 5. Ajudant del Sergent major
Figura 6. Tambor
Figura 7. Arcabusser

Notes:

¹ Governador d’armes. És l’oficial que en els Terços ocupa el segon lloc de l’escalafó militar després del Mestre de Camp. En el segle XVIII se’l nomenarà Tinent Coronel.
² Mestre de Camp. És l’oficial que en els Terços ocupa el primer lloc de l’escalafó militar, és l’oficial superior. En el segle XVIII se’l nomenarà Coronel

 

Fonts:

DE MORADELL, Domènec. Preludis militars, Barcelona, 1640
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. La Coronela de Barcelona 1705-1714, Rafael Dalmau Editor, 2010
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc. Soldats, guerrers i combatents del Països Catalans, Rafael Dalmau Editor, 2014

 

Dibuixos: Francesc Riart i Jou